Metrolab Blog

Ανάλυση SARS CoV-2 σε λύματα – Ποιος είναι ο ρόλος της δειγματοληψίας ? Part 3

Χειροκίνητη ή Αυτόματη δειγματοληψία  ?

Στη χειροκίνητη δειγματοληψία πρέπει να αντιμετωπίσουμε αρκετές φορές το πρόβλημα του χρόνου ή τρόπου δειγματοληψίας . Έτσι δεν είναι δυνατόν να έχουμε με ακρίβεια τα ίδια χρονικά σημεία ή συχνότητες δειγματοληψίας, ενώ ο τρόπος δειγματοληψίας διαφέρει από χρήστη σε χρήστη . Επιπλέον και ανάλογα την εγκατάσταση ή την ανάλυση, πολύ περισσότερο όταν θέλουμε να έχουμε δείγματα για ανάλυση SARS CoV-2 , επιθυμούμε να έχουμε δείγματα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και ενδεχομένως σε ώρες που είναι δύσκολο να βρεθεί κάποιος υπάλληλος εκεί έγκαιρα .

Με την επιλογή αυτόματου δειγματολήπτη αντιμετωπίζουμε τις ανωτέρω προκλήσεις καθώς μπορούμε να προγραμματίσουμε σύμφωνα με την παράμετρο που μας ενδιαφέρει και αντίστοιχα το χρονικό σημείο & συχνότητα που επιθυμούμε . Για παράδειγμα μπορούμε να λάβουμε δείγματα κατά τις νυχτερινές ώρες σε συγκεκριμένη συχνότητα ή όγκο , ή αρκετά πρωινές ώρες. Να ρυθμίσουμε τον όγκο δειγματοηψίας που μας ενδιαφέρει να λαμβάνουμε, για παράδειγμα 24ωρο μέσο δείγμα ή δοχεία για κάθε ώρα της ημέρες ή σύμφωνα με κάποιο συμβάν . Δηλαδή μπορούμε στα σύγχρονα συστήματα να συνδέσουμε το σήμα μετάδοσης της παροχής με τον δειγματολήπτη μας, έτσι ώστε αν έχουμε συγκεκριμένη αύξηση κάποια ώρα της ημέρας να απομονώσουμε το συγκεκριμένο δείγμα για περαιτέρω ανάλυση και διερεύνηση.

Ο αυτόματος δειγματολήπτης μας δίνει αρκετές δυνατότητες χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία μας ή κάποιου συναδέλφου , και μπορούμε να απομονώσουμε δείγματα ανάλογα με το κριτήριο που μας ενδιαφέρει κάθε φορά

Αναφερθήκαμε παραπάνω πως η χειροκίνητη δειγματοληψία διαφέρει χρονικά όπως διαφέρει και από χρήστη σε χρήστη . Αυτό σημαίνει πως οι τεχνικές μας μπορεί να μην είναι ίδιες όσο και να το επιθυμούσαμε και εξαρτάται και από τα μέσα δειγματοληψίας αλλά και χρονικά από την φύση του δείγματος (π.χ μπορεί κάποια φορά να πάρουμε περισσότερα στερεά, σε διαφορετικούς όγκους, διαφορετικό βάθος , διαφορετικά σημεία κάθε φορά κ.ο.κ ) . Τα συγκεκριμένα ζητήματα είναι αυξημένης σημασίας στις περιπτώσεις δικτύου αποχέτευσης όπου ο χώρος είναι ελάχιστος αλλά και ο χρόνος περιορισμένος για συγκεκριμένες εργασίες .

Ο αυτόματος δειγματολήπτης διασφαλίζει με την εγκατάσταση του να λαμβάνει δείγμα χρονικά καθορισμένο και επιλεγμένη συχνότητα από τον χρήστη , από το ίδιο σημείο κάθε φορά ( βάθος, σημείο εγκατάστασης κ.ο.κ)  . Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να εξαλείψουμε τα όποια τυχαία σφάλματα που μπορεί να είχαμε στη χειροκίνητη δειγματοληψία , ωστόσο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή το σημείο εγκατάστασης για να έχουμε όπως αναφέραμε παραπάνω αντικειμενικό ομογενοποιημένο δείγμα .

Η επιλογή του αυτόματου δειγματολήπτη δεν είναι πάντα επιτυχημένη λύση , καθώς η εγκατάσταση και συντήρηση του πρέπει να είναι συνεχής για να έχουμε απρόσκοπτη λειτουργία. Στις περιπτώσεις που επιθυμούμε να έχουμε πολλαπλή εγκατάσταση αυτόματων δειγματοληπτών είναι σημαντικό να έχουμε τη δυνατότητα για εύκολη και άμεση πρόσβαση για συλλογή δειγμάτων και αντίστοιχα τη δυνατότητα ιχνηλάτησης αλλά και σήμανσης των σημείων .

Τέλος γίνεται κατανοητό πως ανεξάρτητα με τον εργαστηριακό μας εξοπλισμό για την ανίχνευση SARS CoV-2 , η δειγματοληψία είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για να πετύχουμε τον αρχικό μας στόχο που είναι η απομόνωση του covid-19 και η ανίχνευση του σε ένα τόσο δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον όπως είναι τα λύματα .

Βιβλιογραφία

  1. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fphp%2Fwater.html#COVID-19-and-Water
  2. https://www.waterrf.org/system/files/resource/2020-03/Coronavirus_Webcast_031220_APPVDFINAL.v4.pdf
  3. https://www.waterrf.org/sites/default/files/file/2020-06/COVID-19_FieldSampleCollectionForm.pdf
  4. DOI:10.1016/S2666‐5247(20)30003‐3
  5. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.05.20051540v1.full.pdf
  6. https://www.ysi.com/ysi-blog/water-blogged-blog/2020/09/tracking-covid-19-community-outbreaks-with-autosamplers